Riddarholmen

Birger Jarls torg - så godt som alle palæerne på Riddarholmen rummer idag forskellige retsinstanser.