Den nye Söderstation
Tegnet af den danske arkitekt Henning Larsen