Malmö - og omegn

Gustav Adolfs Torg fungerer også som grønttorv