For mig personligt er det vigtigste sted i Stockholm HAGA PARKEN ude i Solna. I sidste halvdel af 1700-tallet faldt Gustaf III for det smukke sted og købte det gamle landsted Hagalund. Det var hans agt at bygge et pragtslot, som skulle være et Nordens Versailles som det, han havde besøgt i Paris. Den franske konge, Louis 15., var hans store forbillede.
Det første man møder, når man går igennem de gyldne låger ind til den smukke park er nogle smukke Kobbertelte.

 

   På 1700-tallet var man meget fascineret af det orientalske og da Gustaf III ikke havde lyst til at kigge på nogle kedelige barakker med stalde og soldater-indkvartering, fandt han på at opføre disse kobbertelte, som i dag rummer bl.a. et parkmuseum og cafeteria.

 

 

I det største af kobberteltene, kaldet silvertältet p.gr.a. aluminiumspladerne, der dækker de indvendige vægge, opføres der af og til  teaterforestillinger  med en gruppe fra Solna, som har specialiseret sig i gustavianske teaterstykker. Gustaf III skrev teaterstykker, instruerede og spillede selv med i disse, som blev opført af hoffet.

Parken blev omdannet til en såkaldt engelsk park, hvor man lagde mere vægt på det naturlige og landlige end på friserede bede. Parken er et vidunderligt sted og et yndet fristed, der benyttes meget. Hvert år i sidste uge af juli finder Stockholm's Bellman-festival sted og på Bellmans-dagen er plænen nedenfor kobberteltene fyldt med hvid-klædte stockholmere, der holder picknick.
Idag henviser skilte til RUINERNE, som altså ikke er ruiner af noget, der har været, men derimod rester af funda-mentet til det slot, der skulle bygges.
GUSTAF III's PAVILJON blev bygget for at kongen havde et sted at opholde sig, mens han ventede på, at hans store slot skulle blive færdigt. Man kan vel nok sige, at det er verdens smukkeske ventesal. Kongen blev skudt af en gruppe hofmænd på et maskebal i Stockholms Operahus i marts 1792 og hans drømmeslot blev derfor aldrig færdigt.
Selvom man ikke er specielt interesseret i Gustaf III, er paviljonen interessant som et fantastisk eksempel på hele den bygge- og indretningsstil, som kongen var inspirator til og lagde navn til, nemlig Den gustavianske Stil. Tænk bare på Carl Larssons malerier, hans hjem var meget typisk gustaviansk, en stil der den dag i dag er forbundet med klasse og elegance i hele verden.  
  HAGA SLOTThedder i virkeligheden Drottningens paviljong. Det blev opført af Gustaf III's søn, Gustav IV Adolf, som ikke kunne holde ud at opholde sig i "den gamle" paviljon efter mordet på hans far.

 

Det er også det sted, hvor den nuværende konge, Carl XVI Gustaf voksede op sammen med sine 4 søstre, "Hagaprinsesserne".

 

Idag fungerer bygningen som gæstebolig ved udenlandske statsbesøg, og er ikke åbent for publikum.

 

  ©Judith Elm Ulmus, 2003