Victoriadagen 2006

... pappa udbringer et 4-foldigt leve ...