Victoriadagen 2006

Et meget specielt solur - skyggen bevægede sig MEGET langsomt i de 3 timer, vi ventede, men hvis man vil have en god plads, er man nødt til at komme tidligt.