Victoriadagen 2006

Kunstudstilling i slotsparken.