Victoriadagen 2006

Den 14. juli tog jeg igen turen til Öland for at være med til at gratulere kronprinsesse Victoria på Solliden Slott.