Victoriadagen 14-7-05

Dronning Silvia hjælper til