Victoriadagen 14-7-05

Der bliver passet godt på "sessan".