Slotsrunden

Marsvinholm
Bl.a. Valdemar Atterdag og Dronning Margrethe I har ejet slottet. Og her på slottet underskrev Gustav IV Adolf sin krigserklæring mod Napoleon.