Matine - Koncert i Odd Fellow Palæet d. 6. november 2004

... hvilket han gjorde med Joachim som Belcore.