Legatkoncert d.12-11-05

Derpå præsenterer Tove Hyldgaard den anden legatmodtager, Jocob Block.