Det danske Sangselskab 15-1-06

Også Wiener-ensemblet deltog, her med "får man en rose i Tyrol"