City

Drottning-porten v/Riksdagen, Drottninggatans begyndelse.