Öland - 2004

Der var TV-reportere fra mange lande tilstede. Her er det er hold fra det japanske fjernsyn, der taler med tilskuere.