Öland - 2004

Et typisk svensk landskab med kirken i baggrunden, dog normalt uden kameler.