Öland - 2003

Hele sommeren går skuespillere rundt i borgen og viser forskellige arbejdsmetoder o.l. -
Nicolai fik lov til at være med til at smede.