Öland - 2003

Gettlinge gravfält er med sin dominerende beliggenhed og sine monumentale stensætninger en af de stateligste jernaldergravssætninger i Sverige.