Öland - 2003

Gettlinge gravfält -
en fin blanding af nyt og gammelt - den gamle vindmølle, gravstenen og den nye vindmølle i baggrunden.