Öland - 2003

"Karlevi-stenen" - En af Ölands - og Nordens - mest bemærkelsesværdige runesten. Den lange, og sværttolkede indskrift på såkaldt drottkvæde, omtaler at stenen er sat over "Sibbe den vise", en dansk søkonge. Runestenen er dateret til slutningen af 900 tallet.