Öland - 2003

Et kig ind til et stuehus - Himmelsberga