Öland - 2003

Öland er berømt for sine "radstäder", dvs at gårdene er bygget sammen med staldbygningerne ud mod landsbygaden. Her i Himmelsberga