"På sangens Vinger" - 25-7-2004

Jamen, så må Tove jo tage over.